Jeg er ved at bygge en side op omkring at lære, at handle ud fra Flowet af kontrakter i Futures markederne. Jeg vil fortælle om min historie, fra non-profitabel handler, til profitabel handler. Jeg vil prøve at dække et hvert aspekt i min egen rejse, der i den grad har båret frugt. Hvis du er